Medlemsundersøgelse 2013

Resultaterne viser overraskende stor fremgang på alle væsentlige målepunkter. Her