Fremtidens industrielle forretningsmodeller

REG LAB-analysen “Fremtids Industri i Danmark” tegnede et mere nuanceret billede af dansk industris fremtidsudsigter end det, der har været tegnet i tidligere analyser og i den offentlige debat.  Analysen har mundet ud i konkrete initiativer og projekter i erhvervsfremmesystemet. Vi har kigget nærmere på nogle af dem. Her