Effekterne af klynger og netværks performance

I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder ud af at deltage i klyngerne? Og hvordan har klyngerne udviklet deres performance over årene? Det er nogle af de spørgsmål, der belyses i artiklen. Her