Dansk forskning i regional udvikling 2014 – et overblik

Med publikationen her forsøger REG LAB i samarbejde med “Forskernetværket Regional Transformation” at skabe et overblik over den danske forskning i regional udvikling. En forskning, der foregår på universiteter, institutter og videnscentre. Vi har opdateret publikationen, så der nu er nye institutter og 24 nye forskere. Her