Kategoriserede Indlæg: Nyheder

Nyhedsbrev august 2017

Læs om medlemsarrangement, ny fokusanalyse og meget mere her

Nyhedsbrev juni 2017

Læs om Årskonferencen, ny fokusanalyse om videnbroer til vækst og meget mere her.

Nyhedsbrev februar 2017

Læs om REG LABs Årskonference, fokusanalysen om videnbroer til vækst m.m. her.

Nyhedsbrev januar 2017

Læs om REG LABs kommende årskonference, gå-hjem-møde om deleøkonomi, ny sekretariatsmedarbejder og arbejdet med fokusanalysen om Videnbroer til vækst her.

Nyhedsbrev december 2016

Læs om REG LABs nye direktør, om fokusanalysen Videnbroer til vækst, om REG LABs aktiviteter ude hos medlemmerne mv. her.

Ny direktør for REG LAB

krestenolesen

Kresten Olesen tiltræder som direktør pr. 1. december 2016. Indtil da er Kresten konstitueret direktør. Læs meddelelse fra formand Thomas Alslev Christensen her.

Nyhedsbrev oktober 2016

Læs om den kommende fokusanalyse om videnbroer til vækst – herunder udbud af en del af analyseopgaven, om REG LAB hjemme hos medlemmerne og meget mere her.

Nyt medlem: MARCOD

Hvem er de, hvad laver de, og hvorfor vil de gerne være medlem af REG LAB?

Nyhedsbrev juni 2016

REG LABs deltagelse i Folkemødet, Tilløbet til fokusanalyse om videnbroer og REG LABs nye medlem, MARCOD og meget mere.

REG LAB på Folkemødet

Sekretariatet var til stede på Folkemødet for at mødes med foreningens medlemmer og høre, hvad der er på dagsordenen. Se artiklen her.

Nyhedsbrev april 2016

Læs bl.a. om Årskonferencen 25. maj og om sidste nyt om fokusanalysen om kvalificeret arbejdskraft.

Nyt medlem: Konsulentfirmaet Pluss

Vi byder velkommen til konsulentvirksomheden Pluss, som her forklarer, hvorfor de har valgt at melde sig ind i REG LAB.

Nyhedsbrev marts 2016

Læs bl.a om EEN, EU-netværket, som skaber vækst i virksomheder, om Årskonferencen og fokusanalysen om kvalificeret arbejdskraft, som bliver præsenteret på konferencen og om den keynote, den hollandske professor Paul Iske giver.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Den 27. januar besøgte 30 medlemmer af REG LAB Christiansborg til en debat om udflytningen af statslige arbejdspladser. I debatten deltog MF Kaare Dybvad o(S) og MF Henrik Dahl (LA)

Nyt medlem: Danske Professionshøjskoler

Vi har spurgt Danske Professionshøjskoler, hvem de er, hvordan de bidrager til erhvervsudviklingen, og hvorfor de vil være med i REG LAB.

Nyhedsbrev februar 2016

Læs om REG LABs Årskonference, fokusanalysen om kvalificeret arbejdskraft, debatarrangement om udflytningen af statslige arbejdspladser, debatarrangement med Finansministeriet om produktivitet, vækst og konkurrenceevne og meget mere.

Højdepunkter 2015

Læs om højdepunterne for REG LAB i 2015.

Farvel til kreative erhverv – goddag til den kreative økonomi

Glem alt om at anskue kreative erhverv gennem et sæt romantiske briller. Det er en dramatisk rejse fra Hemsløjd til Candycrush. Og Danmark halter alvorligt efter nabolande som Sverige, Finland og England. Læs mere om, hvorfor kreative erhverv er blevet til big business i artiklen.

Nyhedsbrev november 2015

I nyhedsbrevet efterspørges konkrete tiltag, som er iværksat for at styrke virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft. Desuden kan du læse om REG LAB-arrangementer i pipelinen, om den kommende fokusanalyse om kvalificeret arbejdskraft og meget, meget mere.

Kvalificeret arbejdskraft til hele landet

I en ny forkusanalyse graver REG LAB nu dybere i udfordringen KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. AnaIysen forventes præsenteret på REG LABs årskonference i foråret 2016. Interesseret i at få et første indblik i fokusanalysen, hypoteser og de første virksomhedscases? Så læs her.

Nyhedsbrev oktober 2015

Læs bl.a om, at række aktuelle analyser viser, at aktørerne i erhvervs- og innovationsfremmesystemet er ved at nyorientere sig; om effekterne af klynger og netværks performance; om Europas største matchmaking og om, hvad REG LABs direktør bedrev i uge 40.

Chefens dagbog

Hvad får REG LABs direktør egentlig tiden til at gå med? Hvis du er nysgerrig på det spørgsmål, kan du kigge med i hans dagbog for uge 40 her.

Effekterne af klynger og netværks performance

I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder ud af at deltage i klyngerne? Og hvordan har klyngerne udviklet deres performance over årene? Det er nogle af de spørgsmål, der belyses i artiklen. Her

Erhvervsfremmeaktører skærper profilen

En række aktuelle analyser viser, at aktørerne i erhvervs- og innovationsfremmesystemet er ved at nyorientere sig. Læs mere om, hvilke målgrupper og udfordringer der prioriteres i innovations- og vækstsystemet i artiklen. Her

Nyhedsbrev september 2015

Læs om det kommende seminar om klyngeudvikling, den næste REG LAB fokusanalyse m.m.

Velkommen til Faxe Kommune

Vi har fornøjelsen af at byde velkommen til et nyt medlem af REG LAB: Faxe Kommune. Vi har spurgt dem om, hvem de er, hvordan de bidrager til erhvervsudviklingen, og hvorfor de vil være med i REG LAB. Se hvad de svarer her.

REG LABs ti års jubilæum

I forbindelse med REG LABs Årskonference 28. maj 2015 blev foreningens 10 års jubilæum markeret. Det er en usædvanlig historie, som viser, at REG LAB – og REG LABs medlemmer – har flyttet sig væsentligt på 10 år. Læs artiklen her.

Nyhedsbrev juni 2015

Læs om REG LABs 10 års jubilæum, den netop afholdte Årskonference, Faxe Kommune som nyt medlem og meget mere.

Universiteter, studerende og virksomhedssamarbejde

Når universiteter arbejder sammen med virksomheder, handler det især om viden, forretning og vækst. En måde at få universiteternes viden ud i virksomhederne er ved at bruge de studerende som viden-bro til SMV’erne. Vi har kigget nærmere på RUV Innovationsprojektet Videnmedarbejdere i Region Sjælland. Her

Nyhedsbrev marts 2015

Læs om den næste REG LAB analyse om fremtidens serviceerhverv, et samarbejde mellem RUC og SMV’er, REG LABs Årskonference og meget mere.

Succesfuldt erhvervsfremmenetværk udvider

Det globale erhvervsfremmenetværk Enterprise Europe Network – som REG LAB har været partner i siden 2010 – udvider med flere partnerorganisationer i Danmark og får dermed mulighed for at servicere endnu flere danske virksomheder. Her

Kommuner og regioner rykker tættere sammen

I november meldte KL og Danske Regioner ud, at de undersøger mulighederne for en fusion. Det er ikke kun på det strategiske plan, at kommuner og regioner rykker tættere sammen. På det mere operationelle plan er det nye region- og kommune-samarbejde i Nordjylland -Business Region North Denmark – netop blevet lanceret. Netop etableringen af Business regions… Læs mere »

Nyhedsbrev februar 2015

Etablering af Business Regions tendens i Nordeuropa, Enterprise Europe Network udvider, REG LAB søger cases til analyse om fremtidens servicevirksomheder og dato for REG LABs Årskonference. Læs om dette og meget mere i nyhedsbrevet.

Nyt medlem: Akademikerne

Læs om hvorfor Akademikerne gerne vil være medlem af REG LAB.

Nyhedsbrev november 2014

Læs om REG LABs efterårskonference om industrielle succeshistorier, hent rapporten, se videoer fra fem af casevirksomhederne og få indtryk fra dagen. Læs også om REG LABs seneste besøg hos medlemmerne.

Ny REG LAB analyse: Industrielle succeshistorier

I samarbejde med Industriens Fond har REG LAB gennemført en analyse af succesfulde industrivirksomheder, der nu og i de kommende år vokser og investerer markant i produktion i Danmark. De øger produktiviteten, og de skaber flere jobs til Danmark. “Industrielle succeshistorier” hedder analysen. Her

Nyhedsbrev oktober 2014

Læs om REG LAB-arrangementet om Vækstkuturens DNA, der løb af stablen 21. oktober. Find ud af, hvad den nye supportfunktion, Cluster Excellence Denmark har at byde på, og læs om REG LABs kommende analyse om fremtidens serviceerhverv.

Vækstkulturens DNA – på vej mod guidende principper

REG LABs analyse om Vækstkulturens DNA rammer ned i en højaktuel tendens til at se på dybereliggende drivkræfter for vækst og udvikling. 21. oktober var temaet omdrejningspunkt ved et REG LAB-arrangement, hvor pointerne fra fokusanalysen ‘Vækstkulturens DNA’ blev sat i spil. Her blev de mere end 60 deltagere inspireret af eksempler på byer og regioner, der… Læs mere »

Velkommen til Egedal Kommune

Vi har fornøjelsen af at byde velkommen til et nyt medlem af REG LAB: Egedal Kommune. Vi har spurgt dem om, hvem de er, hvordan de bidrager til erhvervsudviklingen, og hvorfor de vil være med i REG LAB. Her

Dansk forskning i regional udvikling 2014 – et overblik

Med publikationen her forsøger REG LAB i samarbejde med “Forskernetværket Regional Transformation” at skabe et overblik over den danske forskning i regional udvikling. En forskning, der foregår på universiteter, institutter og videnscentre. Vi har opdateret publikationen, så der nu er nye institutter og 24 nye forskere. Her

Svensk Reglab på studietur i Midtjyllland

Svensk Reglab har været på  studietur i Region Midtjylland den 3-4. september 2014. Med på turen var policymakere fra de svenske regioner samt repræsentanter fra Tilväkstværket. Region Midtjylland var værter. Her

Nyhedsbrev juni 2014

Læs bl.a. om REG LABs deltagelse på Folkemødet på Bornholm, om projektet Grønne madoplevelser (GRO) og om nogle af de konkrete initiativer og projekter i erhvervsfremmesystemet, REG LAB-analysen “Fremtidens Industri i Danmark” har mundet ud i.

Velkommen til Hedensted Kommune

Vi har fornøjelsen af at byde velkommen til et nyt medlem af REG LAB: Hedensted Kommune. Vi har spurgt dem om, hvem de er, hvordan de bidrager til erhvervsudviklingen, og hvorfor de vil være med i REG LAB. Her

Fremtidens industrielle forretningsmodeller

REG LAB-analysen “Fremtids Industri i Danmark” tegnede et mere nuanceret billede af dansk industris fremtidsudsigter end det, der har været tegnet i tidligere analyser og i den offentlige debat.  Analysen har mundet ud i konkrete initiativer og projekter i erhvervsfremmesystemet. Vi har kigget nærmere på nogle af dem. Her

I spændingsfeltet mellem forskning, praksis og erhvervsfremme

At bringe ‘universiteternes viden i spil’ uden for universiteternes mure har været et mantra i årevis. I projektet Grønne madoplevelser (GRO) har Roskilde Universitet de seneste år arbejdet tæt sammen med en bred vifte af fødevareerhverv i Region Sjælland. Vi har spurgt holdet bag GRO-projektet om deres erfaringer med at få sat universitetets viden i spil.

Attraksjonskraft. Vækstkultur. Overskrifter til en ny tendens

REG LABs nye analyse om Vækstkulturens DNA vækker i øjeblikket betydelig opmærksomhed i Norge og Sverige. Her er der aktuelt en tendens til øget fokus på, hvilke andre drivkræfter udover de traditionelle som uddannelse, regulering og infrastruktur der ligger bag vækst og udvikling. Her

Interview med professor Jakob Elder

Professor og Executive Director fra Manchester Institute of Innovation Research, Jakob Elder er hovedtaler ved REG LABs årskonference den 8. maj. Han har stået i spidsen for et omfattende projekt om effekter af erhvervs- og innovationsprogrammer i Europa. Vi har som optakt til REG LABs årskonference stillet Jakob tre spørgsmål om projektet – Hvad formålet… Læs mere »

Matchmaking er kommet for at blive

Verdens største messer bruger det. Og nu har REG LABs årskonference den 8. maj det også: En matchmaking event, hvor deltagerne online kan booke møder med hinanden allerede inden arrangementet. Vi har kigget nærmere på fænomenet matchmaking, der vinder frem i erhvervsfremmesystemet – og hitter hos virksomhederne. Her

Nyhedsbrev september 2014

Få et overblik over dansk forskning i regional udvikling, læs om den australske klyngeguru Rodin Genoffs syn på dansk erhvervsfremme og få et indtryk af, hvad der skete på klyngekonferencen i Berlin, hvor 150 klynger fra 25 lande deltog o.m.a.

Nyhedsbrev februar 2014

Vækstens anatomi på svensk, fremtidens fabrik og årskonference 2014.

Fra Fremtidens Industri til Fremtidens Fabrik

REG LAB var med analysen “Fremtiden Industri”, med til at sætte en ny dagsorden for forståelsen af dansk industri’s fremtid. Nu er vi med ‘Fremtidens Fabrik’ klar til at følge op. Industriens Fond støtter projektet med 1 million kroner. Her

Vækstens Anatomi på svensk

I 2011 satte REG LAB med analysen “Vækstens Anatomi” fokus på, at de mellemstore byer har endog meget stor betydning for dansk økonomi. Svensk Reglab har netop offentliggjort en pendant under navnet “Medelstora städers växtkraft”. Her

København og Aarhus satser stort på udenlandske videnarbejdere

REG LAB-analysen “Flere udenlandske videnarbejdere til hovedstadsregionen”, viste at netop denne gruppe er væsentlig for, at Danmark kan sikre sin fremtidige vækst og konkurrenceevne. Vi har kigget nærmere på København og Aarhus, som storsatser med initiativer som Copenhagen Talent Bridge og International Community. Her

Udvikling af lokale klynger

Næsten 60 deltagere var mødt frem til REG LAB’s workshop for at dele deres erfaringer med udvikling af lokale klynger – og få input til, hvordan man kan støtte og professionalisere klynger. Her

Vækstkulturen – kan den kortlægges?

100 REG LAB medlemmer var med til efterårskonferencen, hvor målet var at dykke ned i REG LABs seneste analyseprojekt – nemlig vækstkulturens DNA. Her

Kurven knækker efter 50 års nedgang

Branchen er højproduktiv. Innovativ. Omstillingsparat. Vækst i omsætning, eksport og værditilvækst. Og nu spår en ny analyse at branchen også får vækst i antal arbejdspladser. Her

Nyhedsbrev november 2013

Læs om forskning i regional udvikling, lokale klynger, produktion i Danmark, EU-DK support og meget mere her.

Nyhedsbrev september 2013

Klyngeudvikling, cirkulær økonomi, nye medlemmer og et arrangement i Stockholm.

Medlemsundersøgelse 2013 Part 2

Bestyrelsen har set nærmere på medlemsundersøgelsen 2013, og kommer her med deres kommentarer og perspektivering. Her

Klynger, innovation og virksomhedsudvikling

I foråret 2013 har Danmark fået sin første nationale klyngestrategi. I artiklen kan du læse om hvordan Hub North arbejder målrettet med virksomhedsudvilking. Her

Nyhedsbrev august 2013

Læs om kommunerne der tænker nyt, medlemsundersøgelse, kommende REG LAB arrangement og meget mere.

Medlemsundersøgelse 2013

Resultaterne viser overraskende stor fremgang på alle væsentlige målepunkter. Her

Kommunerne tænker nyt

For at skabe mere effektivt servicedesign for erhvervslivet.

Meyers Benspænd

Madentreprenøren og serieiværksætteren Claus Meyer modtog REG LABS Erhvervsudviklerpris 2013.

Nyt medlem: CAT Link

Målet med vores vejledning er at øge innovationskraften – og dermed sikre arbejdspladser og vækst i Region Sjælland”

Klynge får guldmedalje

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning har netop fået guldmedalje for at være en af Europas bare 15 guld-certificerede klynger. Her

Netmatch: 3 år i REG LAB

REG LAB har gennem de sidste tre år drevet initiativet Netmatch sammen med virksomheden Nagivators. Hvorfor blev Netmatch sat i verden? Hvad laver Netmatch? Og hvad er resultaterne af indsatsen? Her

Nyhedsbrev april 2013

10 år med erhvervssamarbejde, nye medlemmer og REG LAB årskonference.

RADAR marts 2013

“Iværksætterne er vor tids helte…”

De kreative erhverv

Nytænkning af erhvervsservice til de kreative erhverv

RADAR december 2012

“Knowledge is the lifeblood of European competitiveness…”

REG LAB nyhedsbrev november 2012

Indtryk fra REG LAB efterårskonference 2012, Udenlandske videnarbejder, globaliseringsstrategien. Læs mere her.

Nyhedsbrev oktober 2012

Triple Helix, Vækst for små og mellemstore virksomheder, OECD på besøg og Vækstanalyser i Region Sjælland

Performanceregnskab for innovationsnetværk 2012

Små og mellemstore virksomheder får i stadig stigende grad hjælp til deres innovation gennem innovationsnetværkene. Næsten 4000 SMV’ere deltog i aktiviteter i netværkene og næsten 800 SMV’ere deltog i et samarbejdsprojekt i 2011. Her

Performanceregnskab for innovationsnetværk 2012

Små og mellemstore virksomheder får i stadig stigende grad hjælp til deres innovation gennem innovationsnetværkene. Næsten 4000 SMV’ere deltog i aktiviteter i netværkene og næsten 800 SMV’ere deltog i et samarbejdsprojekt i 2011. Her

RADAR september 2012

“Danmark er i innovationschok. Men kuren er klar: Mindre sukker og flere fibre i den nye innovationsstrategi”

RADAR marts 2012

Nye initiativer og projekter, Innovations index 2011 og det gode liv.

REG LABs efterårskonference 2012: Sådan skaber vi fremtidens industrielle vækstvirksomheder

Sammen med DI og Vejle Kommune havde REG LAB inviteret til efterårskonference for at drøfte den nyeste REG LAB analyse “Fremtidens Industri i Danmark”. Næsten 250 deltagere – vores hidtil mest velbesøgte efterårskonference – kom for at få mere viden om, hvordan vi kan bryde den negative spiral med udflytning af danske arbejdspladser. Her

Hvad er det nu Triple Helix er?

Hvad er det nu Triple Helix er? Hvordan er teorien blevet udviklet? Og hvad er de nyeste anbefalinger til et styrket Triple Helix? Aalborg Universitet havde inviteret professor Henry Etzowitz til at holde foredrag om hans teori. REG LAB var med som ordstyrer. Her

17 vækstanalyser til kommunerne i Region Sjælland

Den 10. oktober udkommer 17 nye analyser. Én for hver af kommunerne i Region Sjælland. Analyserne er nyt “talværktøj” til udvikling af erhvervslivet helt lokalt. Her

Fodaftrykkene er store når OECD kommer forbi Danmark

OECD har de seneste år leveret flere analyser af regional udvikling i Danmark. Men hvad sker der egentligt når OECD ligger vejen forbi og hvad kan analyserne bruges til? Det har vi spurgt dem, der har prøvet det om. Læs om erfaringerne fra bl.a. København og Midtjylland. Her

Nyhedsbrev august 2012

Flere udenlandske videnarbejdere til København, Offshore Center vinder guld og Selvbedraget i dansk turisme blev taget op på en workshop. Læs mere her.

Sådan bruger vi REG LAB fokusanalysen

Københavns kommune og Region Hovedstaden: Sådan bruger vi REG LAB fokusanalysen “Flere udenlandske videnarbejdere til hovedstadsregionen” Her

Selvbedraget i dansk turisme

“For lille til at bide skeer med de store, for dyr til det brede publikum, men også for bange til at skille sig ud” Her

Nyhedsbrev juni 2012

REG LABs anbefalinger om Danmark som produktionsland, Workshop om regeringens innovationsstrategi, Tilbage på vækstsporet.

RADAR juni 2012

Globalisering, internationalisering..

Nyhedsbrev maj 2012

Tilbage på vækstsporet, workshop, innovationsstrategien

Nyhedsbrev april 2012

CPH 2020, Den store omstilling, REG LAB årskonference 2012

Nyhedsbrev marts 2012

Design, årskonference, provinsbyerne, stedet tæller.

Nyhedsbrev januar 2012

Årskonference 2012, Globaliseringsstrategien del 3, årets erhvervsudvikler 2012?

Har du hørt om EEN?

Entreprise Europe Network – adgang til virksomheder over hele verden.

RADAR december 2011

Vækstudfordring. Nye rapporter. Iværksætteri. Det kreative København.

Nyhedsbrev november 2011

REG LAB 2012, Globaliseringsstrategien, Medlemsundersøgelse 2011.

”REG LAB er mit EPO!

Høj kendskabsgrad, høj anvendelsesgrad, høj tilfredshed. Fortsæt i samme spor.

Hvad kan du forvente af REG LAB i 2012?

Hvad har REG LAB i pipelinen til det nye år: To nye fokusanalyser. En stribe ideer til nye analyser. Flere arrangementer målrettet medlemmerne. Mere internationalt samarbejdet. Og meget andet godt! Her

Regionalt samarbejde om erhvervspolitik

Ny kortlægning viser, at regionerne driver 37 udviklingsprojekter i fællesskab, som skal bidrage til regional vækst og udvikling i hele Danmark.

Nyhedsbrev september 2011

Læs om globaliseringsstrategien, om partnerskabsorienterede vækstfora og om “Erhvervsuddannelserne og vækst” ved Sorø mødet.

RADAR juni 2011

“Danmark har en meget stærk kulturel forståelse og sammenhængskraft, der sammen med en forholdsvis åben økonomi, er vigtige elementer i, at danskere og danske virksomheder er meget globaliseringsparate og let skaber relationer til omverden”