Analyser fra: Regional udvikling

REG LAB ANALYSER ANDRE ANALYSER
kvalificeret-arbejdskraft-omslag

Kvalificeret arbejdskraft til hele landet – fremtidens store udfordring for dansk erhvervsliv

Med fokusanalysen om kvalificeret arbejdskraft har REG LAB fulgt op på tidligere analyser af vækstvirksomheder i industri og service, der udpegede virksomhedernes kompetenceforsyning som en kritisk succesfaktor.

Fokusanalysen er sponsoreret af Akademikerne, Akademikernes A-kasse, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Nordjylland.

Fokusanalysen dokumenterer blandt andet:

  • At der er udsigt til mangel på kvalificeret arbejdskraft i hele landet.
  • At en gruppe på ca. ¼ af virksomhederne fører an inden for kompetenceforsyning; de har bedre overblik over og større succes med deres kompetenceforsyning.
  • At der er et uudnyttet potentiale for produktivitet i øget udbredelse af god kompetenceforsyning og i tættere kobling af kompetenceforsyning og forretningsudvikling.

Vækst i København

I forbindelse med COWIs Decision Seminar d. 31. januar 2013 har COWI gennemført en perspektiverende analyse. Analysen er baseret på en kombination af kvalitative data samt økonomiske konsekvensberegninger. Analysen har til formål at prioritere i de mange vækstanbefalinger, som København har modtaget de senere år, samt søge at belyse nogle af de afledte samfundsøkonomiske konsekvenser.

Analyse af regioners og vækstforas investeringer i erhvervsudviklingen

Diskussionen om den lave danske produktivitet er ikke gået upåagtet hen i regionerne, der via de regionale vækstfora siden 2008 har investeret 7,6 milliarder kroner i regionale vækstinitiativer. En ny analyse af investeringerne viser, at der fra 2009 til 2010 skete et markant skift i investeringerne – fra innovation til anvendelse af ny teknologi. Således er investeringerne i anvendelse af ny teknologi steget til det tredobbelte fra 2009 til 2010.