Analyser fra: Publikationer

REG LAB ANALYSER ANDRE ANALYSER

Vækst i København

I forbindelse med COWIs Decision Seminar d. 31. januar 2013 har COWI gennemført en perspektiverende analyse. Analysen er baseret på en kombination af kvalitative data samt økonomiske konsekvensberegninger. Analysen har til formål at prioritere i de mange vækstanbefalinger, som København har modtaget de senere år, samt søge at belyse nogle af de afledte samfundsøkonomiske konsekvenser.

Performanceregnskab for innovationsmiljoeerne 2012

65 nye innovative virksomheder så dagens lys i 2011 takket være risikovillig kapital fra innovationsmiljøerne. Samtidig lykkedes det at rejse næsten 900 millioner kroner fra private investorer. Det er næsten det dobbelte af niveauet fra de seneste tre år.

Det gode liv som vækstskaber, Indeks

Region Syddanmark har lanceret et indeks for Det Gode Liv. Målingen vurderer fem parametre: selvrealisering, relationer, tryghed, sundhed og omgivelser. Indekset viser, at borgerne i det såkaldte Udkantsdanmark på flere punkter er mere tilfredse med deres liv end folk i traditionelle vækstområder. Ny Regional Udviklingsplan vil bruge den viden aktivt.

Analyse af regioners og vækstforas investeringer i erhvervsudviklingen

Diskussionen om den lave danske produktivitet er ikke gået upåagtet hen i regionerne, der via de regionale vækstfora siden 2008 har investeret 7,6 milliarder kroner i regionale vækstinitiativer. En ny analyse af investeringerne viser, at der fra 2009 til 2010 skete et markant skift i investeringerne – fra innovation til anvendelse af ny teknologi. Således er investeringerne i anvendelse af ny teknologi steget til det tredobbelte fra 2009 til 2010.