Analyser fra: Industri/service

REG LAB ANALYSER ANDRE ANALYSER
placeholder2

Succesfulde servicevirksomheder i Danmark

Succesfulde servicevirksomheder i Danmark er drevet af dyb kundeforståelse, komplette serviceløsninger og modularisering. Afsættet for denne succes er, at virksomhederne har de rigitge digitale teknologier, og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer for at kunne levere et ensartet og højt serviceniveau. Disse karakteristika er beskrevet i denne rapport.

Virksomheder skal tænke mere digitalt

Erhvervsstyrelsen: Topledelsens digitale forståelse er vigtig for, at virksomhederne kan udnytte de muligheder, der ligger i at digitalisere forretningen. Ny undersøgelse viser, at 1/3 af virksomhederne mener, at de mangler kompetencer til at indtænke it i deres strategiske udvikling.

industrielle-succeshistorer

Industrielle succeshistorier

I samarbejde med Industriens Fond har REG LAB gennemført en analyse af succesfulde industrivirksomheder, der nu og i de kommende år vokser og investerer markant i produktion i Danmark.

Der er begyndt at tegne sig et billede af produktionsvirksomheder, som specialiserede, videntunge, produktive og omstillingsparate.

Det billede står i skærende kontrast til den historie, der har eksisteret i den offentlige debat. Her har historien i højere grad handlet om outdatede samlebåndsvirksomheder, som langsomt vil lide lønsomhedsdøden eller outsource deres produktion til lavtlønslande.

industrielle-succeshistorer

Industrielle succeshistorier – pixi

I samarbejde med Industriens Fond har REG LAB gennemført en analyse af succesfulde industrivirksomheder, der nu og i de kommende år vokser og investerer markant i produktion i Danmark.

Der er begyndt at tegne sig et billede af produktionsvirksomheder, som specialiserede, videntunge, produktive og omstillingsparate.

Det billede står i skærende kontrast til den historie, der har eksisteret i den offentlige debat. Her har historien i højere grad handlet om outdatede samlebåndsvirksomheder, som langsomt vil lide lønsomhedsdøden eller outsource deres produktion til lavtlønslande. Herkan du læse hovedkonklusionerne fra rapporten.

Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation i Danmark 2012

Danske virksomheder forventer, at deres investeringer i forskning, udvikling og innovation vil fortsætte med at stige i 2011 og 2012 trods øgede investeringer i udenlandsk forskning. Danske virksomheder forventer, at deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark vil stige fra 36,9 milliarder kroner i 2010 til mellem 40,2 og 44,5 milliarder kroner i 2012.Det viser Uddannelsesministeriets årlige prognose for Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation.

fremtidens-industri

Fremtidens Industri i Danmark

Denne analyse fokuserer på vækstlaget i dansk industri. Vores tilgang har været, at hvis vi udvikler en dybere forståelse for de virksomheder, der – trods finanskrise og et højt dansk omkostningsniveau – har skabt vækst, så kan vi også danne os et billede af, hvad der skal til for at vende den negative udvikling i industrien.

prod-i-dk-datarapport

Fremtidens Industri i Danmark datarapport

Denne analyse fokuserer på vækstlaget i dansk industri. Vores tilgang har været, at hvis vi udvikler en dybere forståelse for de virksomheder, der – trods finanskrise og et højt dansk omkostningsniveau – har skabt vækst, så kan vi også danne os et billede af, hvad der skal til for at vende den negative udvikling i industrien.

Virksomheder efterspørger nye kompetencer

Mange virksomheder i Nordjylland er optimistiske med hensyn til fremtidig vækst og øget beskæftigelse. Til gengæld efterspørges nye og flere kompetencer hos medarbejderne. Det viser den nye FremKom-analyse af fremtidens regionale kompetencebehov. Analysen viser en efterspørgsel efter fleksibilitet, serviceorientering, forretningsforståelse og evnen til at skabe netværk – altså kompetencer som ikke erhverves gennem traditionel uddannelse.

Myter om konkurs bremser nye iværksættere

Frygten for økonomisk kollaps, hvis virksomheden går konkurs, afholder mange fra at starte selv. Selvom oplevelsen er hård, får mange rådgivning, så de lander blødere end frygtet eller får vendt skuden. Publikationen “Virksomheder i krise” gør op med myter og giver gode råd til virksomheder i krise. Publikationen indeholder, foruden statistik og gode råd, flere historier fra virksomheder, der har været i krise.

Anbefalinger fra ekspertpanel om service innovation i EU

The report and recommendations of the Expert Panel marks a shift in approach calling for a change of mindset amongst policy makers towards strengthening the role of service innovation as a lever for modernising industrial policy to fully exploit the transformative power of service innovation.

Internationale virksomheder skaber vækst og arbejdspladser

Danske virksomheder med datterselskaber i udlandet og udenlandsk ejede virksomheder i Danmark spiller en væsentlig samfundsøkonomisk rolle. Disse virksomheder udgør kun 5 pct. af de private virksomheder i Danmark, men de står for 35 pct. af beskæftigelsen i den private sektor og for 75 pct. af eksporten. Analyserne i Økonomisk Tema viser, at de internationale virksomheder typisk er mere produktive end rent danske virksomheder. Produktivitets-gevinsten løber op i 60 mia. kr. ekstra i værdiskabelse årligt svarende til omkring 3½ pct. af BNP.