Analyser fra: Fokusanalyser

REG LAB ANALYSER ANDRE ANALYSER
Skærmbillede 2018-06-04 kl. 10.47.33

Succesfuld digital transformation af SMV’er

Kun cirka 20 procent af de mindre virksomheder har digitaliseret deres virksomhed. Så hvordan understøtter vi, at den store underskov af analog SMV’er i stigende grad påbegynder og fortsætter en digital rejse. Og hvilke kompetencer og ledelsesudfordringer indebærer det?

Det er omdrejningspunktet for REG LABs fokusanalyse om succesfuld digital transformation af SMV’er. Herudover har REG LAB også undersøgt fem internationale tiltag, der har som målsætning at understøtte virksomheders digitalisering. Af centrale pointer fra fokusanalysen kan bl.a. nævnes:

– SMV’ers digitalisering kan opdeles i fem niveauer

– De første trin er relativ nemme at gå opad – både i indhold og kompetencer

– De to sidste trin er til gengæld markant vanskeligere

– Når virksomheden først er startet en digital rejse stopper den sjældent

– Kerneprocesserne kickstarter den videre digitale transformation

– Digitalisering er i høj grad en forandringsproces og ledelse skal betragte det som sådan.

Publikationer:

– Delrapport 1: Succesfuld digital transformation af SMV’erDelrapport 1 omhandler centrale nøglefaktorer og drivere for SMV’ers succesfulde digital transformation samt hvilke trin der er i virksomhedernes digitale modenhedstrappe.

– Delrapport 2: Digitalisering og kompetencer. Delrapport 2 har fokus på SMV’ernes kompetencebehov på ledelses- og medarbejderniveau, når de gennemgår en digital transformation, og deres strategier for at sikre de rette kompetencer.

– Inspirationskatalog til digital transformation af danske SMV’er. Inspirationskatalog rummer anbefalinger til hvordan offentlige aktører kan understøtte det digitale vækstpotentiale i danske SMV’er samt fem internationale policy-initiativer som vi kan hente inspiration fra.

CasesamlingSMV-casekatalog med dybdegående beskrivelser af 17 forskellige SMV’ers succesfulde digitale rejse og hvordan de har overvundet udfordringerne undervejs.

Folder, der giver et overblik over analysens centrale pointer og anbefalinger.

– Artikel omhandlende hovedpointer fra analysen.

– Artikel fra årskonferencen 2018.

Se REG LABs video fra årkonferencen her.

For yderlige spørgsmål kontakt: Morten Solgaard Thomsen (morten@reglab.dk, tlf: 40 24 48 52)

kvalificeret-arbejdskraft-omslag

Kvalificeret arbejdskraft til hele landet – fremtidens store udfordring for dansk erhvervsliv

Med fokusanalysen om kvalificeret arbejdskraft har REG LAB fulgt op på tidligere analyser af vækstvirksomheder i industri og service, der udpegede virksomhedernes kompetenceforsyning som en kritisk succesfaktor.

Fokusanalysen er sponsoreret af Akademikerne, Akademikernes A-kasse, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Nordjylland.

Fokusanalysen dokumenterer blandt andet:

  • At der er udsigt til mangel på kvalificeret arbejdskraft i hele landet.
  • At en gruppe på ca. ¼ af virksomhederne fører an inden for kompetenceforsyning; de har bedre overblik over og større succes med deres kompetenceforsyning.
  • At der er et uudnyttet potentiale for produktivitet i øget udbredelse af god kompetenceforsyning og i tættere kobling af kompetenceforsyning og forretningsudvikling.

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Fokusanalysen sætter fokus på hvordan oplevelseserhverv kan skabe værdi og forretningsudvikling i det brede erhvervsliv. Analysen stiller spørgsmålene:

  • Hvad oplevelsesbaseret forretningsudvikling er?
  • Hvilke effekter virksomheder får ud af at anvende oplevelser?
  • Hvad der driver virksomhederne til at arbejde strategisk med oplevelser?
  • God praksis i arbejdet med oplevelser som redskab
  • Hvilke kompetencer det kræver at anvende oplevelser som strategisk værktøj
  • Rammebetingelser og offentlige initiativer, der kan understøtte oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Casesamling til “Uddannelsesinstitutionernes samspil med erhvervslivet”

Casesamlingen præsenterer 7 forskellige cases til inspiration for uddannelsesinstitutionerne og for de aktører, der arbejder med at udvikle rammebetingelserne for uddannelses-erhvervs samarbejde. Læs caserapporten..

Forskning- og udviklingsarbejde – kapitel 4 i casesamling

Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede teknologiudvikligsprojekter eller små projekter, hvor forskere udstationeres et par dage i en virksomhed. Læs mere..