Analyser fra: Andet

REG LAB ANALYSER ANDRE ANALYSER

Artikel fra gå-hjem-møde om Innovation spaces, living labs og testcentre

Læs hele artiklen her.

Præsentationer fra seminaret:

A Dynamic Mapping of the UK’s Creative Industries

Analysen fra Nesta konkluderer i kortlægningen af de kreative erhverv i Storbritannien at en stadigt større del af arbejdsstyrken arbejder med det kreative. Samtidig viser analysen, at de kreative hovedsageligt er beskæftiget i traditionelle virksomheder.

Det gode liv som vækstskaber, Indeks

Region Syddanmark har lanceret et indeks for Det Gode Liv. Målingen vurderer fem parametre: selvrealisering, relationer, tryghed, sundhed og omgivelser. Indekset viser, at borgerne i det såkaldte Udkantsdanmark på flere punkter er mere tilfredse med deres liv end folk i traditionelle vækstområder. Ny Regional Udviklingsplan vil bruge den viden aktivt.

Det gode liv som vækstskaber, udviklingsplan

Region Syddanmark har lanceret et indeks for Det Gode Liv. Målingen vurderer fem parametre: selvrealisering, relationer, tryghed, sundhed og omgivelser. Indekset viser, at borgerne i det såkaldte Udkantsdanmark på flere punkter er mere tilfredse med deres liv end folk i traditionelle vækstområder. Ny Regional Udviklingsplan vil bruge den viden aktivt.

Danmark, heldet kan og skal sættes i system!

Dette manifest er blevet til på baggrund af arbejdet i Tænkeboksen om læring i innovation. Manifestet slår fast, at innovation principielt kan læres af alle. Gennem en systematisk udvikling og anvendelse af kompetencer, metoder og mindset til innovation kan ledere og medarbejdere i alle virksomheder lære at bidrage til værdiskabende innovation.

Ph.d.-uddannelse betaler sig

Ny rapport viser, at ph.d.-uddannede tjener bedre end andre med lange uddannelser. Samtidig har virksomheder med mindst en ph.d.-uddannet ansat i gennemsnit 30 procent højere arbejdsproduktivitet, dog kun 11 procent højere i de små virksomheder.

Indvandreres medbragte uddannelse udnyttes for dårligt på arbejdsmarkedet

Indvandrere, der har en uddannelse med fra hjemlandet, må tage en ny uddannelse i Danmark for at få et job. Det er samfundsøkonomisk spild af ressourcer, viser en ny undersøgelse fra AKF.

Fremtidens kompetencer, evaluering

Evalueringsrapporten fra projekt “Kompetence Midt”

Vækst gennem innovation

Analysen belyser innovation og vækst i dansk erhvervsliv. Innovationen ligger i det internationale midterfelt, mens de danske rammevilkår generelt er gode. Utilstrækkelig konkurrence i en række brancher og lavere uddannelsesniveau i den private sektor sammenlignet med en række andre lande kan være med til at forklare, hvorfor innovationen ikke er i top.

Europæiske arbejdsgivere vil ha’ bløde kompetencer, EU Kommissionen, januar 2011

EU-Kommissionen har offentliggjort en undersøgelse af, hvad der gør færdiguddannede fra videregående uddannelser til attraktive medarbejdere for europæiske arbejdsgivere. Undersøgelsen viser, at det er særligt de bløde kompetencer, der vægtes højt. Undersøgelsen fokuserer på arbejdsgivernes ønsker til de færdiguddannedes kompetencer, på deres tilfredshed med de færdiguddannedes kompetencer og på hvilke kompetencer, arbejdsgiverne forventer, vil blive de vigtigste på fremtidens arbejdsmarked.

Danmarks produktivitetsproblem, FORA januar 2011

Danmark har et produktivitetsproblem. Siden midten af 1990’erne har Danmark været blandt de lande, der har haft den svageste vækst i produktiviteten, og udsigterne er, at det varer ved. Vender væksten ikke tilbage, vil det have stor betydning for Danmarks velstand og velfærd. Rapporten bidrager til diskussionen af, hvad der ligger til grund for produk­tivitetsudfordringen og hvilke veje, det er muligt at gå i forsøget på at få Danmark tilbage på vækstsporet.

Barrierer for ansættelse ad udlændinge, Region Midtjylland februar 2011

Der er udlændinge ansat på hver femte af de små og mellemstore midtjyske virksomheder, viser ny undersøgelse fra Region Midtjylland. De virksomheder, som ingen udlændinge har ansat, begrunder det hovedsagelig med, at de ikke ønsker nogen, aldrig har tænkt tanken eller ikke har fået ansøgninger fra andet end indfødte danskere. Det er nogle af resultaterne af den undersøgelse om udenlandsk arbejdskraft, som Region Midtjylland har foretaget i samarbejde med Teknologisk Institut.

European SMEs under Pressur

Europas 20,7 mio. SMV’er udgør 99,8 af de Europæiske virksomheder. Men hvordan klarer de sig – og hvor meget bidrager de til den europæiske økonomi? Det kan man læse om i det årlige performance review, som er udgivet af EU Kommissionen.

Oplevelser er vejen til vækst

Ny fokusanalyse fra REG LAB viser, at en strategisk satsning på oplevelser giver bedre bundlinie og tilfredse  medarbejdere. Læs mere..