Universiteter som regionale vækstmotorer

Universiteter kan spille en afgørende rolle for regional innovation og konkurrencekraft. Det kræver, at universiteterne udvikler nye strategier, der styrker det erhvervsrettede arbejde. En ledelse, der bakker op, reorganiserer og skaber incitamenter hos medarbejderne for samarbejde. Og det kræver udvikling af nye erhvervsrettede ydelser fx  i form af dialog om fremtidige kompetencebehov, iværksætteri, innovationsnetværk samt forskningsbaseret videnservice.

Gennem danske og udenlandske succeshistorier dokumenteres, hvad der skal til for, at universiteterne kan udvikle sig som en regional vækstmotor. Ud over at universiteterne selv kan udvikle et stærkere samspil, så beskriver rapporten også, hvad regioner og staten kan gøre for at styrke rammerne for samarbejdet. Læs rapporten her.

Som grundlag for rapporten er der udarbejdet 31 danske og udenlandske eksempler på god praksis. Læs Casesamlingens delrapporter herunder:

Introduktionen

Kapitel 1 : Strategi – Universiteterne som erhvervsuniversiteter

Kapitel 2 : Uddannelse og livslang læring

Kapitel 3 : Iværksætteraktiviteter

Kapitel 4 : Forskning- og udviklingsarbejde

Kapitel 5 : Forskningsbaseret videnservice