Uddannelsesinstitutionernes samspil med erhvervslivet

Samspillet med erhvervsskoler, CVU’ere, AMU-centre og erhvervslivet er inde i en rivende udvikling. Mange steder i Danmark spiller uddannelsesinstitutionerne en stor rolle for den lokale og regionale innovationskraft. Samarbejdet har mange former: Samarbejde om teknologi- og produktudvikling, brug af skolers laboratorier og testfaciliteter, brug af praksisnær kompetenceudvikling og særlige tilbud til iværksættere på forskellige udviklingstrin.

Rapporten viser også, at samspillet er i en eksperimenterende fase, hvor institutionerne kan lære meget af hinanden, og at der er behov for nye politiske initiativer – både nationalt og regionalt. Analysen er det første forsøg i Danmark på at give et fælles billede af, hvordan uddannelsesinstitutioner kan bidrage til regionaludvikling. Læs rapporten her.

Rapporten bygger på syv forskellige danske og udenlandske cases, som kan inspirere til udviklingen af et tættere samspil. Læs caserapporten her.