Casesamling: 17 eksempler på succesfulde vidensamarbejder

Rapporten Videnbroer til Vækst indeholder en casesamling med 17 eksempler på forskellige typer af succesfuldede vidensamarbejder, der kan tjene som inspiration for både virksomheder, videninstitutioner og innovations- og erhvervsfremmeaktører.

Her kan de enkelte cases downloades:


Videnbro 1. Forsknings- og innovationsprojekt
er

Gardinlis og AAU, AU, Teknologisk Institut m.fl.

Kvalicare og Køge og Roskilde Sygehuse

Hannemann Engineering og SDU og EUC Syd

Seluxit og AAU

Ballard Power Systems og AAU

EcoXpac og DTU og TI

 

Videnbro 2. Studenterprojekter

AnyGroup og UC Sjælland og Roskilde Sygehus

Ergolet og UC Sjælland, SDU, DTU og Erhvervsakademi Sjælland

 

Videnbro 3. Brugerdreven kompetenceudvikling

Ledon og Designskolen Kolding

Westrup og Selandia

EV Metalværk og AAU og AU

 

Videnbro 4. Videnservice

Komproment og Teknologisk Institut, Aalborg Tech, DTU og AAU

LAP Sikkerhed og Dansk Brandteknisk Institut

Chreto og Bioneer

 

Videnbro 5. Iværksætteri

ElevAkademiet og VIA UC

DXTR Tactile og SDU

Eupry og DTU