Samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv – et inspirationskatalog

I inspirationskataloget kan du få overblik over samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder, hente inspiration til nye samspilsinitiativer – og blive guidet videre til yderligere inspiration. Inspirationskataloget bygger på den viden om emnet, der er indsamlet i regi af REG LAB gennem årene – bl.a. gennem fokusanalyser, konferencer, kurser og studieture for medlemmerne.

Læs inspirationskataloget her.

Læs artiklen om analysen her.