Øresund Match

REG LAB er lead partner på Interreg-projektet Øresund Match, der har til formål at skabe nem adgang for SMV’er til vidensystemet i Øresundsregionen.

Kort om projektet

Partnere
REG LAB (Lead partner), Cphbusiness, CBS, DTU, Erhvervshus Hovedstaden, IUC Syd, Lunds Universitet, RISE og Sustainable Business Hub.
 
Projektperiode
01.08.2020 – 30.09.2020
 
Budget
952.000 euro. Heraf finansierer Interreg ÔKS-programmet 50%.

Formål
At lette adgangen til samarbejde mellem SMV’er og videninstitutioner i Øresundsregionen, så der skabes flere vidensamarbejder og øget innovation og vækst.

– Det skal være nemmere for SMV’ere at få adgang til den relevante viden hos forskere og studerende uanset hvor i vidensystemet den befinder sig
– Det skal være en mere stringent vej for SMV’er ind i vidensystemet fra erhvervsfremmeaktører til videninstitutioner
– Erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner skal være godt klædt på til at samarbejde om at henvise og matchmake SMV’er med den relevante viden


Baggrund

Det er afgørende for udviklingen i Øresundsregionen, at vi i højere grad formår at omsætte den stærke forskning og viden, der findes i regionen, til innovation og vækst i virksomhederne. Men i dag er det kun ca. 10 pct. af de innovative små og mellemstore virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner. Der ligger derfor et stort og uudnyttet potentiale i at styrke vidensamarbejdet og gøre Øresundsregionen til en sammenhængende arena for innovation og videninstitution-erhvervs samarbejde.

Mål
I projektet vil vi

– Afklare konkrete viden- og samarbejdsbehov i 100 SMV’er og matche min. 60 af dem med relevante forskere eller studerende
– Opbygge stærke kompetencer i SMV-brobygning og -matchmaking hos de deltagende videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører
– Etablere faste samarbejdsstrukturer ml erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner om SMV-brobygning – herunder på tværs af Øresund.


Det vil vi
I dette projekt vil vi – baseret på anbefalingerne i det udførte forprojekt “Stærke videnbroer over Øresund” – etablere og teste en fælles indgang for SMV’er til videninstitutionerne i regionen. Indgangen skal medvirke til, dels at flere SMV’er begynder at samarbejde med videninstitioner, og dels at de vidensamarbejder der etableres, resulterer i en større værdiskabelse ved at virksomhederne får hjælp til at finde til den rette videninstition/forsker og supporteres i opstarts- og implementeringsfasen af projektet.

 
Projektet skal binde erhvervsfremmeaktører – såsom erhvervshuse og klynger – tættere sammen med videninstitutionerne, så der skabes tætte koblinger mellem de aktører, der har den tætte kontakt til SMV’erne og dem, der har den relevante viden og forskning. Og så man derved udnytter de eksisterende ressourcer og kompetencer i både erhvervsfremme- og vidensystemet mere effektivt. Det skal ikke ske ved at etablere en ny aktør, men ved at styrke samarbejdet mellem de eksisterende centrale erhvervsfremmeaktører og de erhvervskontaktpunkter, der allerede findes på videninstitutionerne på både dansk og svensk side af Øresund.


Fokus

I projektet er der fokus på dels at opbygge de nødvendige kompetencer og kapacitet hos både erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner i Øresundsregionen for at kunne matchmake, samarbejde og henvise SMV’er til hinanden. Og dels på at teste den fælles indgang i praksis gennem konkrete matchmaking-forløb for SMV’er, der skal resultere i nye, værdiskabende vidensamarbejder indenfor bl.a. ledelse, digitalisering og grøn omstilling. Ambitionen er at udvikle én samlet SMV-indgang for hele Øresundsregionen kaldet ”Øresund Match”. Men for at opnå de første konkrete erfaringer, testes i dette projekt en pilot-fælles indgang på hver side af Øresund bestående af et begrænset antal centrale videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører.