Erhvervsskolerne som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskolerne kan spille en langt større rolle, når det drejer sig om at højne virksomhedernes innovation, øge iværksætteriet og styrke produktivitetsudviklingen i samfundet. Hvor man i starten af 90’erne drøftede universiteternes rolle for erhvervsudviklingen, så dokumenter fokusanalysen, at der er mindst lige så store perspektiver i at understøtte erhvervsskolernes samarbejde med erhvervslivet.

På baggrund af 11 virksomhedscases påviser fokusanalysen, hvordan erhvervsskolerne på forskellige områder skal spille en ny rolle som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Eksempelvis har erhvervsskolerne en ganske rolle med at gøre viden operationel for virksomheder. Her kan de trække på deres indgående viden om virksomheder, deres kapacitet for innovation og deres pædagogiske kompetencer.

Hent rapporten her.

Læs mere om de 11 inspirerende eksempler på samarbejde her.

Se omtale i Mandag Morgen om erhvervsskoleanalysen her.