Samspil mellem virksomheder og videninstitutioner

Samspil mellem virksomheder og videninstitutioner handler om at få forretningsverdenens praktiske virkelighed ind i de offentlige videninstitutioner og få forskning og uddannelse fra offentligt regi ud i erhvervslivet.

Det er også et område, som vi i REG LAB har beskæftiget os indgående med i tidens løb bl.a. i følgende fokusanalyser:

Analyserne giver bl.a. indblik i:

  • Hvordan uddannelsesinstitutioner kan bidrage til regionaludvikling
  • Hvordan universiteter kan spille en afgørende rolle for regional innovation og konkurrencekraft
  • Hvordan erhvervsskolerne kan spille en langt større rolle, når det drejer sig om at højne virksomhedernes innovation, øge iværksætteriet og styrke produktivitetsudviklingen i samfundet
  • Hvordan man kan blive inspireret til nye samspilsinitiativer.