Sekretariatet

Sekretariatet varetager den løbende kontakt til medlemmerne, udfærdiger oplæg til nye analyser og aktiviteter, planlægger konferencer, vedligeholder hjemmesiden, varetager projektledelsen ifm fokusanalyser, udfærdiger nyhedsbreve, etc.

Sekretariatet består af:

Kresten Olesen er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet i virksomhedsstudier og forvaltning. Kresten har oparbejdet en stor viden om forskning, innovation og erhvervsudvikling gennem 10 års ansættelser i departementer og styrelser under Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet. Senest har Kresten haft ansvaret for Dansk Sygeplejeråds eksterne politiske arbejde, og har derfor stor forståelse og indsigt i de politiske processer. Kresten er ansat i REG LAB i 2013. Kresten er direktør i REG LAB og har ansvaret for den daglige drift.

Morten Solgaard Thomsen er fra 1. januar 2017 blevet ansat i REG LAB-sekretariatet. Morten kommer fra en stilling som chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor han i mange år har arbejdet med innovationspolitik og har haft særligt fokus på vidensamarbejde, netværk og klynger. Her har Morten blandt andet haft et mangeårigt samarbejde med regionerne og de større kommuner om at udvikle den danske klyngeindsats.

Emilie Josefine Silldorff blev ansat som studentermedhjælper i REG LAB-sekretariatet pr. den 1. oktober 2017. Emilie læser til dagligt en kandidat i It, Læring og Organisatorisk Omstilling på Aalborg Universitet, København, hvorfra hun er færdiguddannet medio 2020. Emilies primære opgave i REG LAB er arbejde med kommunikation herunder hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier. Emilie vil ligeledes bistå ved analyser og medlemsarrangementer.

Læs det etiske kodeks for REG LAB sekretariatet her.