Sekretariatet

Sekretariatet varetager den løbende kontakt til medlemmerne, udfærdiger oplæg til nye analyser og aktiviteter, planlægger konferencer, vedligeholder hjemmesiden, varetager projektledelsen ifm fokusanalyser, udfærdiger nyhedsbreve, etc.

Sekretariatet består af:

Kresten Olesen er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet i virksomhedsstudier og forvaltning. Kresten har oparbejdet en stor viden om forskning, innovation og erhvervsudvikling gennem 10 års ansættelser i departementer og styrelser under Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet. Senest har Kresten haft ansvaret for Dansk Sygeplejeråds eksterne politiske arbejde, og har derfor stor forståelse og indsigt i de politiske processer. Kresten er ansat i REG LAB i 2013. Kresten er direktør i REG LAB og har ansvaret for den daglige drift.

Morten Solgaard Thomsen er fra 1. januar 2017 blevet ansat i REG LAB-sekretariatet. Morten kommer fra en stilling som chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor han i mange år har arbejdet med innovationspolitik og har haft særligt fokus på vidensamarbejde, netværk og klynger. Her har Morten blandt andet haft et mangeårigt samarbejde med regionerne og de større kommuner om at udvikle den danske klyngeindsats.

Eskild Hansen er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og har i mere end 20 år arbejdet professionelt med erhvervsanalyser og udvikling af erhvervspolitik. Eskild har siden 2001 været selvstændig konsulent og bruger nu en del af sin tid tilknyttet REG LAB som Senior Associate. Han har tidligere medvirket i opstarten af REG LAB og i tilrettelæggelsen af fokusanalyser om de mellemstore byer, fremtidens industri og vækstkulturen.

Læs det etiske kodeks for REG LAB sekretariatet her.