Hvorfor medlemskab af REG LAB?

Som medlem af REG LAB får du og dine kollegaer en unik adgang til ny viden om erhvervspolitiske temaer. Medlemmer har fri adgang til REG LABs konferencer, seminarer, fokusnetværk og til de analyser, som gennemføres i REG LAB regi. Endvidere kan I som medlemsorganisation trække på REG LAB sekretariatets ekspertise i forbindelse med de erhvervspolitiske problemstillinger, der optager jer i jeres organisation.

REG LAB finansieres af medlemmerne via årlige kontingenter, som finansierer foreningens aktiviteter.
Alle medlemmer af REG LAB betaler et årligt kontingent, som finansierer foreningens aktiviteter. Kontingentet giver adgang til alle aktiviteter i REG LAB.

 

For 2019 gælder følgende kontingenter
(kr. pr. år, excl. moms):

Regioner 50.000
Ministerier og styrelser 125.000
Kommuner 30.000
Kommunesamarbejder, 1. kommune
– For hver af de øvrige kommuner
35.000
10.000
Universiteter og professionshøjskoler 20.000
Organisationer 20.000
Erhvervshuse 15.000
Virksomheder 10.000
Erhvervsråd (uden for kommunal administration) 10.000
Erhvervsskoler 10.000
Klyngeorganisationer og fonde 10.000

For at høre mere om et medlemsskab kontakt direktør Kresten Olesen, e-mail: kresten@reglab.dk, tlf. 2266 8427.