Medlemsfordele

Som medlem af REG LAB tilbydes du en række fordele, der kan inspirere dig og dine kollegaer til at arbejde mere systematisk med strategier, konkrete tiltag og initiativer indenfor regional udvikling.

Som medlemmer får du og dine kollegaer adgang til følgende ydelser, der er indeholdt i årskontingentet:

 

  • Fokusanalyser af centrale temaer, hvor vi afdækker god praksis i ind- og udland og omsætter dette til guidelines, illustrative case studier og konkrete initiativer, som medlemmerne kan bruge som inspiration i deres arbejde. Vi gennemfører 2-4 analyser årligt og har som mål at afdække alle temaer, som har betydning for vækst og innovation i danske regioner. Det gælder både metropoler, byregioner og udkantområder. Analyserne finansieres af medlemskontingenter og af sponsorater. Temaerne fastlægges i tæt dialog med medlemmerne. Du kan læse om REG LABs analysekoncept her.
  • Seminarer og workshops hvor vi går i dybden med REG LABs analyser. Vi inviterer personerne bag regionale succeshistorier i ind- og udland og diskuterer, hvordan erfaringer kan omsættes til regionaludvikling i Danmark.
  • Store konferencer: Hidtidige konferencer er gået i dybden med temaer som “Universiteter som regionale vækstmotorer”, “Regionale innovationsstrategier”, “Lokale og regionale strategier for vækstiværksættere” og “Fremtidens lokale og regionale erhvervsudvikling”. Læs mere her.
  • REG LAB studieture: Vi arrangerer studieture til udvalgte regioner, som kan vise best practice inden for regional erhvervsudvikling. Vi har for eksempel besøgt Yorkshire,  Manchester og Bristol, UK, og Styria i Østrig og Göteborg i Sverige.
  • REG LAB konpetenceudvikling: Vi har gennemført et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere der arbejder med regionale vækststrategier, videncentre, klyngeudvikling mv.
  • Hjemmeside og nyhedsbrev: Vi holder medlemmerne orienteret om REG LABs aktiviteter og analyser og udbyder et elektronisk bibliotek med de nyeste publikationer inden for regionaludvikling.
  • Networking: Vi skaber kontakter mellem medlemmerne som via REG LAB kan udveklse erfaringer og fælles udfordringer i deres arbejde med regional erhvervsudvikling. Og vi skaber kontakter til udenlandske best-practice regioner.
  • Sparring: Medlemmerne kan trække på REG LABs sekretariat som sparringspartnere på egne initiativer og som oplægsholdere mv. til arrangementer, der relaterer sig til de gennemførte fokusanalyser i REG LAB.

 

For at høre mere om et medlemsskab kontakt direktør Kresten Olesen, e-mail kresten@reglab.dk, tlf. 2266 8427.