Hvorfor REG LAB?

top_billede_stor_05top_billede_lille_13

De regionale vækstbetingelser har aldrig været vigtigere. Globaliseringen betyder, at en stor del af ansvaret for Danmarks velstand og velfærd flytter ud i det regionale Danmark. Danmark skal leve af, at kommuner, regioner, videninstitutioner, virksomheder og erhvervsrådgivere i fællesskab formår at skabe unikke videnmiljøer og kompetencer. Det vil sige viden, der er robust over for den globale konkurrence. Mange af de regionale udfordringer kræver nye løsninger.

 

Uddannelsesinstitutionerne skal fx udvikle sig til være videnspartnere for erhvervslivet. Kommunerne skal udvikle særlige serviceydelser for innovative iværksættere. De nye regioner skal udvikle nye typer af videncentre for de regionale styrke-positioner. Universiteterne skal sammen med erhvervsliv og “brobyggere” udvikle nye kanaler til videndeling og samarbejde. De nye Regionale Vækstfora skal forme nye, ambitiøse regionale vækststrategier baseret på fakta om regionen og på viden om mulige erhvervspolitiske løsninger.

 

I denne omstillingsfase har de regionale aktører brug for viden og inspiration:
  • Hvad gør man i de mest konkurrencedygtige udenlandske regioner og videninstitutioner?
  • Hvem gør det bedst i Danmark, og hvordan ligger den enkelte region i forhold til sammenlignelige regioner?
  • Hvilke typer af initiativer virker i forskellige sammenhænge?
  • Hvad er succeshistorierne i Danmark og i udlandet, og hvad kan danske regioner lære af det?

 

Det er blandt andet disse kritiske spørgsmål vi søger svar på i REG LAB.

 

Du kan læse om REG LABs aktiviteter og medlemmer her.