REG LAB seminar om cirkulær økonomi den 12. december

Se deltagerlisten til seminaret her.

REG LAB medlemsarrangement d. 12. december kl. 14.00-17.30  

Cirkulær økonomi – hvordan udnytter vi potentialerne og udbygger den danske styrkeposition?

Cirkulær økonomi skaber grobund for nye forretningsmuligheder i danske virksomheder og reducerer ressourceforbruget.

En analyse udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation i samarbejde med McKinsey & Co viser, at en omstilling til en cirkulær dansk økonomi vil kunne øge BNP med 1,4 pct. årligt frem mod 2035. Det er derfor ikke så underligt at cirkulær økonomi er et hot tema, både for regeringen og blandt regioner og kommuner.

REG LAB sætter på dette medlemsarrangement fokus på den danske indsats inden for cirkulær økonomi. Kom og få inspiration fra gode eksempler på, hvordan nationale, regionale og kommunale aktører understøtter erhvervslivets cirkulære omstilling. Og vær med til at drøfte de fremtidige potentialer og udfordringer for den danske styrkeposition inden for cirkulær økonomi.

Program:

14.00-14.10: Velkomst

 

14.10-15.45: Session 1

Cirkulær økonomi i danske virksomheder – hvor står vi i dag og hvad er potentialerne?

  • Regeringens opfølgning på Advisory Boardets anbefalinger vedr. cirkulær økonomi /v. Markus Bjerre, Erhvervsstyrelsen
  • Den cirkulære økonomis udviklingsvilkår og potentialer /v. Martin Eggert Hansen, Teknologisk Institut
  • Hvor parate er danske virksomheder til den cirkulære økonomi? MATChE-programmet /v Lærke Sofie Holstebroe, DTU

Debat og spørgsmål fra salen til oplægsholderne. Indledning: Et nordisk perspektiv på cirkulær økonomi /v Karen Refsgaard, Nordregio.

 

15.45-16.00: Pause

 

16:00-17:15: Session 2

Hvordan udbygger vi den danske styrkeposition inden for cirkulær økonomi? Og hvordan kan regionale og lokale innovations- og erhvervsfremmeaktører understøtte udviklingen?

  • Hvordan arbejder Region Midtjylland med cirkulær økonomi? /v strategisk udvikler Hanne Juel, Region Midtjylland
  • Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund – ny stor kommunal satsning /v kommunaldirektør Søren Bonde, Gulborgsund Kommune
  • National Cirkulær Økonomi Hub – Hvordan arbejder klynger og innovationsnetværk med cirkulær økonomi? v Isabella Holmgaard, Lifestyle & Design Cluster.

Debat og spørgsmål fra salen til oplægsholderne

 

17.15-17.30: Afrunding og tak for i dag

 

Sted: Søauditorierne, Eduard Biermann Auditoriet. Aarhus Universitet (Bygning 1252, lok. 204), Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.

Tid: 12. december 14.00-17.30