Workshop: Effektvurdering af oplevelsesøkonomiske projekter

I Danmark har vi stor fokus på at arbejde med at styrke virksomhederne i oplevelsesøkonomien. Tiden er moden til at se på resultaterne: Hvem er lykkedes med at skabe resultater på virksomhedernes bundlinje?

Og hvordan måler og vejer vi effekten af projekter og initiativer målrettet erhvervsudvikling i oplevelsesøkonomien? På denne workshop kunne man blandt andet høre om erfaringerne fra projektet Nye Veje Til Vækst, hvor hele 86 pct. af de deltagende virksomheder har opnået en længerevarende effekt i form af bedre bundlinje, stærkere brand, mere loyale kunder etc.