Seminar: Vækstens anatomi – I de mellemstore byer

top_aarskonference_lille_01top_aarskonference_lille_07top_aarskonference_lille_26

29. marts 2011 afholdt REG LAB et seminar på baggrund af fokusanalysen “Vækstens Anatomi”. Analysen har stor gennemslagskraft hos kommuner og regioner. Konklusioner og anbe­falinger bliver brugt flittigt af både politikere og embedsmænd.

Men hvordan omsætter vi analysens anbefalinger til handling? Betyder analysen, at man fra regional og national side bør se med andre øjne på de mellemstore byer? Hvordan får vi i det hele taget mest mulig vækst og velstand ud af de mellemstore byer?

På dagen var der oplæg fra nogle af nøglepersonerne fra de danske byer, som har klaret sig særlig godt i de seneste 15 år. Hvad kan vi lære af deres erfaringer? Dem der er gået nye veje for atmaksimere erhvervslivets ejerskab og skabe mere effektive og innovative erhvervspolitikker.

Oplæg fra dagen:

Udviklingschef i Silkeborg Kommune Gregers Pilgaard:
Sådan skaber vi innovativ erhvervspolitikog maksimerer erhvervslivets ejerskab

Erhvervsudviklingschef i Køge Kommune Jens Abildlund:
Perspektiver på vækst

Erhvervs- og udviklingschef i Randers Kommune Kim Kofod Hansen:
Randers niche i den Østjyske Millionby – dét satser vi på

Erhvervschef i Vejle Kommune Mogens Toft:
Erhvervspolitisk forår i Vejle

Erhvervschef i Aarhus Kommune Jan Beyer Schmidt-Sørensen:
Storbyregion og mellemstore byer – en stærk helhed