Klyngestrategi, Benchmark og guldklynger

REG LAB symposium: Klyngestrategi, Benchmark og guld klynger

Danmark har for første gang fået en national klyngestrategi, som alle regioner og relevante ministerier står bag. Internationalt er der tegn på en mere strømlinet tilgang til klynger; Mere end 400 klynger er blevet benchmarket gennem en fælles systematik. Og EU står bag udrulningen af et certificeringsystem for Cluster Management Excellence. Certificeringen, benchmarkingsystematikken og Danmarks ny klyngestrategi hænger sammen.

Det foregik 28. maj hvor de centrale personer, som står bag den nationale klyngestrategi, EUs benchmarking og Gold Label certificering var tilstede.

Læs hele programmet her.