KLYNGER OG NETVÆRK 2013

LOKALE AKTØRERS ROLLE OG MULIGHEDER

Lokalt er der stigende fokus på klynger. Det er der gode grunde til, for erhvervsstrukturen er i opbrud, og ingen virksomheder kan helt på egen hånd frembringe den viden og de samarbejder, som er nødvendige for at være vedvarende innovativ.

Men hvordan arbejder man effektivt med klynger lokalt? Hvad kan og bør man gøre som kommune? Hvordan spiller kommuner og region sammen? Hvad skal være på plads – og hvad bør man holde sig fra?

På den baggrund afholdt REG LAB et medlemsarrangement den 18. september 2013 med ca. 60 deltagere med fokus på kommuner og klynger. Formålet med dagen var at få videns input fra danske og internationale eksperter på området samt lære af de erfaringer forskellige kommuner og regioner har opbygget.

Du kan se programmet her.