Efterårskonference 2011

Universiteter som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Efterårskonferencen 2011 blev holdt i samarbejde med Aarhus Universitet bl.a. for at lancere en nyt initiativ – Forum for Vidensamarbejde. Vinklingen på konferencen var at gå tæt på de udfordringer, som universiteterne har som partnere for vækst og innovation. Forud for konferencen havde REG LAB udsendt et arbejdspapir, som blev sat til debat på dagen. I papiret er beskrevet seks centrale udfordringer for et tættere erhvervssamarbejde. Områder handler bl.a. om udvikling af en fælles vision for erhvervssamarbejde, bedre brug af erhvervsfremmesystemet og produktudvikling af samspilsydelser. Du kan læse det her.