Efterårskonference 2010: ERHVERVSSKOLERNE SOM KRAFTCENTRE FOR INNOVATION OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING

På REG LABs efterårskonference 2010 blev den nye fokusanalyse om “Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling” præsenteret for omkring 90 deltagere fra hele det erhvervspolitiske Danmark.

Aarhus TECH lagde gode rammer til en spændende dag, hvor deltagerne blev præsenteret for, hvordan forskellige erhvervsskoler har arbejdet med at udvikle et tæt samspil med virksomhederne. Der var gode eksempler fra Tech College Aalborg, Vejle Handelsskole og CEU-Selandia, så deltagerne kunne hente konkret inspiration til udvikling af strategi og ydelser.

På konferencen perspektiverede Erhvervs- og Byggestyrelsen, Undervisningsministeriet og Region Midtjylland deres syn på analysens konklusioner og anbefalinger til udvikling af området. Det satte gang i en god debat om, hvordan vi kan udbrede et nyt syn på, at erhvervsskolerne kan spille en central rolle i at løfte virksomhedernes innovation og virksomhedsudvikling.

Her kan du finde oplæggene fra dagen:

Oplæg ved vicedirektør Keld Skovsgård, Tech College Aalborg

Oplæg ved partner Jens Nyholm, Iris Group

Oplæg ved vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Oplæg ved uddannelsesleder Ruben Krog, Vejle Handelsskole

Oplæg ved direktør Michael Kaas-Andersen, CEU-Selandia

Oplæg om Tagakademi på Tech College Aalborg