Debatmøde: 10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder

Det er overskriften på REG LABs ny debatoplæg som blev præsenteret ved et medlemsarrangement i Middelfart 9. december 2010.

Udkantsdanmark kom for alvor på mediernes dagsorden i 2010. Mediernes og politikernes fokus på temaet medførte en række analyser og initiativer. Men hvad står vi tilbage med nu? De brede medier skabte en række karikerede billeder af udkantsdanmark og spørgsmålet er, om debatten har gjort mere skade end gavn. Blev vi for alvor klogere? Har vi forstået og er vi blevet enige om problemets karakter? Er vi kommet nærmere en effektiv erhvervsfremmeindsats for de dele af landet, som ikke er begunstiget af nærhed til storbyens markedsplads, universitetsmiljøer og international infrastruktur – men som derimod er begunstiget af frisk luft, plads på vejene og kort afstand fra idé til handling?

I januar 2010 udgav REG LAB en større analyse om “Erhvervsudvikling der virker – i yderområder og landdistrikter.” Analysen fokuserede på hvilke drivkræfter og kilder til vækst som særligt karakteriserer disse områder. De 3 publikationer “Erhvervs-udvikling der virker – i yderområder og landdistrikter” (Delrapport 1 & 2) samt hæftet “Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling – i yderområder og landdistrikter”, rummede blandt andet en række eksempler fra regioner, projekter og virksomheder i ind- og udlandet.

Det store overblik – eller forvirret på et højere plan?

Ambitionen med debatoplægget er, at se på tværs af læringspunkter fra en række af de analyser og konkrete cases, som er publiceret i det seneste år. Debatoplægget er altså ikke tænkt som en fuldt dækkende analyse og overblik. Overblik var der derimod mulighed for at få, da REG LABs medlemmer strømmede til Middelfart fra nord, syd, øst og vest for at deltage i debatmødet 9. december. Her gav en række personer forskellige vinkler på temaet, hvilket samlet gav et godt indtryk af de ressourcer og sammenhænge vi som erhvervs-fremme­aktører agerer i. Her er links til præsentationerne:

Kontorchef Steen Bonde fra FødevareErhverv orienterede om hvordan Landdistrikts-programmet arbejder med erhvervsudvikling. Kontorchef Lotte Holten-Møller fra Danske Regioner præsenterede hovedpointer og erfaringer fra Danske Regioners debatoplæg fra juni 2010.

Sidst på dagen søgte regionalchef Preben Gregersen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og udviklingschef Peter Donslund fra Ringkøbing-Skjern Kommune at samle trådene og reflektere over sammenhængene. Peter Donslund stillede spørgsmålet om systemet så fungerer i praksis. Svaret var ikke entydigt, men han konstaterede, at genstandsfeltet opleves på en måde set fra central/nationalt hold, mens det i den lokale praksis er andre dynamikker som gør sig gældende.

Man kan se det som to spor:

Danmark Udkantsdanmark
Central magt (både stat og marked/finansering) Decentral magt
Udbud og plan-økonomi Efterspørgsel-markedsøkonomi
System: det vi kender Det nye/innovative
Kontrol-effektmål Risikovillighed
Målfokus Implementeringsfokus
Håb Drivkraft
Off. eller privat adskilt Off-privat
Akademisk “Ham sjelv”
Institutioner – triple helix Ildsjæle og foreninger – penta helix
Nye erhverv, moderne udtryk Gamle erhverv i udvikling
Forsknings- og teknologidrevet Kundedrevet og medarbejderdrevet
Store satsninger og programmer Lidt mindre satsninger og projekter
Konsensus centralt Konsensus lokalt

Om debatoplægget

REG LABs nye debatoplæg er tiltænkt beslutningstagere og embedsværk, som arbejder med udvikling af landdistrikter og udkantsområder specifikt, men indeholder desuden en rækker observationer om erhvervsfremmesystemet som er relevante for alle, der arbejder med regional erhvervsudvikling.

Debatoplægget er udarbejdet for REG LAB af et team bestående af Henrik Toft Jensen, Kamilla Hansen Møller, Maike Friede Hens og Viggo Plum, alle Roskilde Universitet/ Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring/ Geografi.