ÅRSKONFERENCE 2014

Torsdag den 8. maj kl. 9.30-16.00
AFUK, Enghavevej 82B, København SV

SMÆK FOR SKILLINGEN
Virker den danske erhvervs- og innovationspolitik?

2014 kan blive et skelsættende år i den danske erhvervs- og innovationspolitik. En lang række store analyser og evalueringer har givet helt ny viden om, hvordan den danske og europæiske erhvervs- og innovationspolitik virker.

Derfor har vi nu en særlig mulighed for at revurdere vores politikker og konkrete initiativer – så vi bedre kan designe og målrette kommende indsatser. Der er gennemført en del større evalueringer af den hidtidige strukturfondsperiode, væksthusene, Markedsmodningsfonden og en meget omfattende kortlægning af  virksomhedernes brug af innovationssystemet. Og det europæiske innovationssystem er blevet gransket af 12 engelske professorer, der har publiceret 20 rapporter om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

På baggrund af den viden har vi nu et fantastisk afsæt for at reflektere over indsatsen og se fremad: Hvordan indretter vi bedst vores erhvervsfremmesystem? Hænger systemet godt nok sammen? Hvor er der mangler? Hvad kan Danmark lære af de udenlandske erfaringer? Og hvem skal tage hvilke opgaver i erhvervs- og innovationssystemet?

Se programmet her.

Læs debatoplægget: Hvad er god erhvervs- og innovationsfremme i et virksomhedsperspektiv?

Du kan se videoer med præsentationerne her:

Effektiv erhvervspolitik. Oplæg ved vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen:

Hvordan kan effekterne af erhvervsfremmesystemet styrkes? Oplæg ved partner Jens Bjerg, Iris Group:

Innnovation Policy Impact. Lessons From a Comparative Study on Innovation Policy Instruments. Oplæg ved professor og director Jakob Edler, Manchester Institute of innovation Reseach:

Jagten – er der en sammenhæng i Innovationssystemet. Oplæg ved kontor- og analysechef Thomas Alslev Christensen, Styrelsen for Forskning og Innovation:

Se stemningsvideo fra årskonferencen: