Årskonference 2012: Den store omstilling

Verden undergår store forandringer. Nye økonomier udvikler sig dramatisk. Nye markeder vokser frem. Råvarepriserne stiger drastisk – nogle råvarer forsvinder helt. Produktionsformer og konkurrencesituationen forandres. I de kommende tyve år vil vi opleve en fundamental omstilling i den måde vi driver virksomheder og erhvervsudvikling på. Det er omskiftelige tider. Mange af kræfterne ligger langt uden for vores rækkevidde. Og vi spørger os selv: Hvad kan vi stille op? Hvordan kan jeg gøre en forskel?

REG LABs årskonference 2012 blev afholdt 3. maj i København. Nedenfor kan du se dagens oplæg og læse om Erhvervsudviklerprisen 2012.

Konferencemappen fra dagen kan downloades her.

Dagens oplæg:

Det lille land og den store omstilling: En rejse ind i erhvervspolitikkens paradokser. v/ Bjarne E. Jensen

Dr. Christian Ketels, Harvard Business School. Global Competitiveness: what does it look like in the future, and how do we deal with it? What role for regions and clusters?

Erhvervsudviklerprisen 2012

Fremtidens Industri v/ Jens Nyholm, IRIS Group