Årskonference 2013

Produktivitetens blinde vinkel

I den offentlige debat har der været meget fokus på lønomkostningerne og deres betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. Men produktivitet handler om meget andet end lønomkostninger og skatter.

På REG LABS årskonference den 30. april 2013 satte vi fokus på, hvordan vi fremmer innovation og produktivitet i den offentlige sektor, og samtidig skaber rammebetingelser, der kan understøtte øget produktivitet i erhvervslivet.

Det skete gennem oplæg, workshops og networking. Peter Birch Sørensen (formand for produktivitetskommissionen) fortalte om produktivitetskommissionens tanker, Amir Sasson (forsker og medforfatter bag det omfattende forskningsprojekt ‘Et kunnskapsbaseret Norge’) præsenterede en ny model til øget produktivitet.

I 5 forskellige workshops blev der stillet en række centrale spørgsmål: hvordan kan de bedste rammevilkår for vores virksomheder indrettes? Hvordan kan virksomhedernes internationalisering styrke produktiviteten? Hvordan sikrer vi bedst, at forskning bliver omsat til nye produkter og processer, hvilken rolle har klynger og netværk, og hvordan kan iværksættere stimuleres yderligere. Læs mere om de enkelte workshops her og her.

Den gastronomiske iværksætter Claus Meyer modtog REG LABs erhvervsudviklerpris 2013. Læs bestyrelsens begrundelse derfor og mere baggrund om Claus Meyer her.

Det hele blev krydret med innovative serveringer fra Claus Meyer, og afholdtes i de tidligere produktionshaller i Carlsberg-byen.

Du kan se hele programmet her.