REG LAB Webinar d. 25. november kl. 13-14: Virksomheders erfaringer med hjemmearbejde under Corona-krisen

Hvordan har virksomheder tacklet udfordringen med virtuel personaleledelse og hjemmearbejde under corona-krisen? Og hvilke langsigtede konsekvenser får de nye erfaringer med distanceledelse og hjemmearbejde på arbejdspladser?

 

Det sætter REG LAB fokus på ved et webinar den 25. november 2020 kl. 13-14.

Her kan du høre lektor Steen Navrbjerg fra Københavns Universitet fortælle om resultaterne fra forskningsprojektet Virtuel ledelse under Corona-krisen. Projektet gennemføres af forskere fra FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved KU og CBS, med støtte fra Innovationsfonden.

De første resultater viser, at produktivitetsniveauet blev bevaret under hjemsendelsesperioden og i mange tilfælde endda forøget, hvilket kom bag på alle de adspurgte ledere. Samtidig er det lykkedes de fleste arbejdspladser at omstille sig til virtuelle møder på rekordtid. Og møderne er tilmed blevet mere effektive og målrettede, selv om de også har en pris, påpeger studiet.

Men spørgsmålet er, hvilke blivende effekter de nye erfaringer om distanceledelse får – og om samarbejdet på arbejdspladser vil ændre sig permanent eller om arbejdspladserne vender tilbage til den gamle orden, når krisen er ovre? Hør Steen Navrbjergs perspektiver på dette på webinaret, hvor vi også vil drøfte de mulige perspektiver for virksomhedernes organisering og lokalisering ved øget hjemmearbejde.

Webinaret afvikles via Teams. Du vil derfor modtage en Teams-mødeindkaldelse med et link til webinaret ca. en uge forud for webinaret.


TILMELD DIG HER:

Navn (*)

Titel

Organisation (*)

E-mail (*)

Telefon nr. (*)

Adresse, post nr. og by (*)