REG LAB seminar den 29. januar 2020: Regional forsyning af videregående uddannelser – hvad virker?

Oplæg fra REG LAB seminar. 

Oplæg fra: Henrik Køhler Simonsen

Oplæg fra: Lotte Thøgersen

Oplæg fra: Emil Erichsen

 

 

Tid: 29. januar 2020 kl. 13:30-16:30

Sted: VIA University College, Herning

 

Hvordan sikrer vi gode regionale videregående uddannelsesmuligheder? Udnytter vi de muligheder der eksisterer i tilstrækkelig grad? I vores nabolande ser vi eksempelvis forskellige modeller for regionalisering af uddannelser. Hvad kan vi lære af dem? Det stiller vi skarpt på ved REG LABs næste medlemsarrangement d. 29. januar 2020.

Uddannelse er en helt central faktor for de unges valg af bosætning. Analyser fra Danske Regioner viser, at fire ud af fem dimittender fra erhvervsakademier, erhvervsskoler og professionshøjskoler bliver boende og arbejder i den region, hvor de har uddannet sig. 

Men samtidig er uddannelserne i dag i høj grad koncentreret i og omkring de fire største byer i landet. Således blev 81 pct. af de studerende optaget på uddannelsespladser i de store byer i 2019.

Politisk er der bred enighed om, at der bør sikres en større geografisk spredning af uddannelserne for at understøtte bosætning og et kvalificeret arbejdsmarked i alle regioner. Og der er da også i de senere år taget en række initiativer til at fremme denne målsætning, bla. godkendelse af nye uddannelsesudbud forankret i de byer, hvor arbejdskraften efterspørges og forsøgsordninger med uddannelsesstationer, hvor de studerende kan tage en del af deres uddannelse i en anden by, end der hvor uddannelsen normalt udbydes.

På seminaret skal vi høre om de foreløbige erfaringer med de regionale uddannelsesstationer og om Holbæk Uddannelses- og Studiecenter, som er etableret for at skabe et stærkt uddannelsesudbud i kommunen og allerede har formået at tiltrække en sygeplejerskeuddannelse til byen. Vi skal også have inspiration fra internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelser.

 

Program

13:30-13:40: Velkomst /v REG LAB

13:40-14:30: Internationale erfaringer med regional forsyning af   videregående uddannelser og foreløbige erfaringer med etablering af uddannelsesstationer herhjemme /v Henrik Køhler Simonsen, Ressourcechef, SmartLearning

14:30-14:50: Pause

14:50-15:10: Konkrete erfaringer med etablering af regionale uddannelsesstationer v/ Lotte Thøgersen, Dekan, VIA University College

15:10-15:30: Holbæk Uddannelses- og Studiecenter – en motor i kommunens udviklingsstrategi v/ Emil Erichsen, leder af HUSC 

15:30-16:00: Diskussion og opsamling

16:00-16:30: Forfriskninger og networking