Traditionelle erhverv i videnøkonomien

Hvordan er det lykkedes at bevare konkurrenceevnen og arbejdspladser indenfor traditionelle erhverv i en videnbaseret økonomi?

REG LABs fokusanalyse “Traditionelle erhverv i videnøkonomien” bidrager med en systematisk kortlægning af to danske og tre udenlandske succesregioner, hvor det er lykkedes.

Der sættes i rapporten fokus på hvad succesvirksomheder og -regioner konkurrerer på, og hvordan de regionale rammebetingelser har understøttet klyngernes udvikling. Og hvordan dansk regionalpolitik kan lære af eksemplerne og skabe konkurrencedygtige traditionelle arbejdspladser i Danmark.

Læs rapporten her.

Læs pixidgaven af “Traditionelle erhverv i videnøkonomien” her.