Succesfulde servicevirksomheder i Danmark

Succesfulde servicevirksomheder i Danmark er drevet af dyb kundeforståelse, komplette serviceløsninger og modularisering. Afsættet for denne succes er, at virksomhederne har de rigtige digitale teknologier, og at deres medarbejdere har de nødvendige kompetencer for at kunne levere et ensartet og højt serviceniveau.

Disse karakteristika er beskrevet i den nye REG LAB-rapport: “Succesfulde servicevirksomheder i Danmark”.

Rapporten bekræfter billedet af, at servicesektoren er kompleks. Forskellene mellem brancher er enorm. Alligevel fremgår det, at succesfulde virksomheder – forskellene ufortalt – drives efter samme grundkoncept. Vi håber, dette koncept kan inspirere. Både blandt virksomheder og politikere.

Initiativtagere til analysen er Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region Sjælland og Region Nordjylland. Afsættet for analysen har været drøftet med Produktivitetskommissionens sekretariat samt DI Videnrådgiverne og Dansk Erhverv. Projektet er fulgt af en styregruppe, hvor deltagerne har været de nævnte institutioner samt innovationsnetværket Service Platform og CBS’ forskningsprojekt om Servitization. Rapporten er udarbejdet af IRIS Group i et samarbejde med Roskilde Universitet og medarbejdere fra REG LABs sekretariat.

Medlemmer af REG LAB kan rekvirere analysen på info@reglab.dk eller logge ind og downloade analysen.

Du kan læse omtale af analysen i Mandag Morgen 1/6-2015  https://www.mm.dk/saadan-knaekker-servicesektoren-produktivitetskoden.

Kort film, der introducerer og motiverer analysen:

Casefilm, Quick Care:

Casefilm, Nordic Service Group:

Casefilm, Vendelbo Spedition: