Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

REG LAB har i fokusanalysen “Oplevelsesbaseret forretningsudvikling” undersøgt, hvordan oplevelseserhverv kan skabe værdi og forretningsudvikling i det brede erhvervsliv.

Tesen bag fokusanalysen er, at der findes et uudnyttet potentiale i at understøtte oplevelser brugt som værktøj til at skabe innovation, og at der er behov for at undersøge hvilke synergieffekter, der findes mellem de kreative erhverv og resten af dansk erhvervsliv. Derfor er fokus for analysen at få større viden om, hvor og hvordan oplevelseserhverv kan skabe værdi og forretningsudvikling i det “almindelige”, brede erhvervsliv. Som læser bliver du klogere på:

  • Hvad oplevelsesbaseret forretningsudvikling er.
  • Hvilke effekter virksomhederne får ud af at anvende oplevelser.
  • Hvad der driver virksomhederne til at arbejde strategisk med oplevelser.
  • God praksis i arbejdet med oplevelser som redskab.
  • Hvilke kompetencer det kræver at anvende oplevelser som strategisk værktøj.
  • Rammebetingelser og offentlige initiativer, der kan understøtte oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Analysen konkluderer, at Danmark har mulighed for at blive first mover: Det land som faktisk formår at realisere oplevelsesøkonomien som redskab til erhvervslivets konkurrencekraft. Og dermed sætte trumf på vores bestræbelser på at være en nation karakteriseret ved kreativitet, innovative udviklingsprocesser og arbejdsformer.

Læs hovedrapporten her.

Læs casesamlingen her.