Industri/service

Et tredje kerneområde i REG LAB de virksomheder og det erhvervsliv, der ’modtager’ erhvervs- og innovationspolitikken. Her har REG LAB opbygget en stærk tradition for dybgående kvalitative og kvantitative analyser af udviklingen i de virksomheder, der fører an i den løbende erhvervsmæssige omstilling i Danmark.

Her har REG LAB gennemført fokusanalyser som:

Analyserne har fx afdækket:

  • Hvorfor nogle virksomheder evner at skabe vækst langt over gennemsnittet i erhvervslivet
  • Hvordan et tæt og vedvarende udviklingssamspil med større aftagere i ind og udland er en afgørende konkurrenceparameter for de mest succesfulde danske virksomheder
  • Hvordan fleksibelt samarbejde mellem afdelinger og medarbejdertyper internt i virksomhederne ofte er en vigtig succesfaktor