Vækstkulturens DNA

Analyser fra REG LAB bidrager med ny viden om kulturers betydning for væksten.

Konklusionen er klar – kultur har en betydning for væksten!

Gennem et omfattende datamateriale om folks holdninger, vaner, handlemønstre og socioøkonomiske fakta er det lykkedes at identificere seks vækstkulturer, som på forskellig vis påvirker væksten i virksomhederne.

Analysen viser endvidere, at der tegner sig et billede af, at en række vækstkulturer er mere dominerende i en del af landet, hvor andre vækstkulturer fylder mere i andre dele af landet.

Analysen viser også, at de offentlige erhvervsfremmeaktører har en rolle at spille for at fremme vækstkulturen.

Du kan se pixiudgaven, som går på tværs af de to baggrundsrapporter, her.

Medlemmer af REG LAB kan rekvirere analysen på info@reglab.dk eller logge ind og downloade analysen.

Mandag Morgen præsenterede den 31. marts REG LABs analyse som hovedhistorie. Læs artiklen her.

Der er også udviklet en interaktiv hjemmeside, hvor de forskellige vækstkulturers betydning på kommuneniveau er specificeret. Her kan man bl.a. sammenligne kommuner på forskellige vækstkulturer. Tryk her for at komme ind på den interaktive hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt chefkonsulent Kresten Olesen på 2266 8427.