Væksten anatomi

tavle_aarskonference_lille_11  landry_jensen_aarskonference_stor_04

Vækst og velstandsudvikling i mellemstore byer

Kommunerne med mellemstore byer spiller en vigtig rolle for vækst og erhvervsudvikling i Danmark. Knap en tredjedel af Danmarks befolkning bor i en af de 25 mellemstore byer med 20-60.000 indbyggere. Erhvervsindkomsterne i de mellemstore byer er højere end i de store byer uden for København. Og de mellemstore byer er siden 2000 vokset hurtigere end landet under ét.

Dét er nogle af konklusionerne fra en fokusanalyse om vækst og velstandsudvikling i mellemstore byer.

Analysen omfatter otte dybdegående casestudier fra Danmark, England, Belgien, Holland, Skotland og Sverige samt en statistisk kortlægning af de vækstkilder, der hidtil har skabt vækst og positiv erhvervsudvikling i de mellemstore byer.

Analysen er udarbejdet af Copenhagen Economics i samarbejde med Henrik Dahl.

Læs analysen her.

Læs mere om analysens hovedresultater her.

29. marts 2011 afholdt REG LAB et seminar om “Vækstens Anatomi – i de mellemstore byer”. Du kan se oplæg fra dagen her.