TILBAGE PÅ VÆKSTSPORET

8 gode råd

Hvor meget har vi fået ud af alle de investerede milliarder og de 350 store og små initiativer som blev iværksat gennem Globaliseringspuljen?

REG LAB har i vinteren 2011-2012 interviewet en række nøglepersoner, med særlig indsigt i vækst og erhvervsudvikling, om deres syn på kvaliteten af arbejdet i Globaliseringsrådet, på resultaterne og på hvad der er vigtigst at tage med os fremadrettet.

REG LABs paper -“Tilbage på vækstsporet” – opsummerer resultater og læringspunkter fra arbejdet med Globaliseringsstrategien.

Se publikationen her.