Succesfuld digital transformation af SMV’er

Kun cirka 20 procent af de mindre virksomheder har digitaliseret deres virksomhed. Så hvordan understøtter vi, at den store underskov af analog SMV’er i stigende grad påbegynder og fortsætter en digital rejse. Og hvilke kompetencer og ledelsesudfordringer indebærer det?

Det er omdrejningspunktet for REG LABs fokusanalyse om succesfuld digital transformation af SMV’er. Herudover har REG LAB også undersøgt fem internationale tiltag, der har som målsætning at understøtte virksomheders digitalisering. Af centrale pointer fra fokusanalysen kan bl.a. nævnes:

– SMV’ers digitalisering kan opdeles i fem niveauer

– De første trin er relativ nemme at gå opad – både i indhold og kompetencer

– De to sidste trin er til gengæld markant vanskeligere

– Når virksomheden først er startet en digital rejse stopper den sjældent

– Kerneprocesserne kickstarter den videre digitale transformation

– Digitalisering er i høj grad en forandringsproces og ledelse skal betragte det som sådan.

Publikationer:

– Delrapport 1: Succesfuld digital transformation af SMV’erDelrapport 1 omhandler centrale nøglefaktorer og drivere for SMV’ers succesfulde digital transformation samt hvilke trin der er i virksomhedernes digitale modenhedstrappe.

– Delrapport 2: Digitalisering og kompetencer. Delrapport 2 har fokus på SMV’ernes kompetencebehov på ledelses- og medarbejderniveau, når de gennemgår en digital transformation, og deres strategier for at sikre de rette kompetencer.

– Inspirationskatalog til digital transformation af danske SMV’er. Inspirationskatalog rummer anbefalinger til hvordan offentlige aktører kan understøtte det digitale vækstpotentiale i danske SMV’er samt fem internationale policy-initiativer som vi kan hente inspiration fra.

– CasesamlingSMV-casekatalog med dybdegående beskrivelser af 17 forskellige SMV’ers succesfulde digitale rejse og hvordan de har overvundet udfordringerne undervejs.

– Folder, der giver et overblik over analysens centrale pointer og anbefalinger.

Artikel omhandlende hovedpointer fra analysen.

Artikel fra årskonferencen 2018.

Se REG LABs video fra årskonferencen her.

 

For yderlige spørgsmål kontakt: Morten Solgaard Thomsen (morten@reglab.dk, tlf: 40 24 48 52)