Succesfuld cirkulær omstilling – i SMV’er, regioner og kommuner

Der er god økonomi i den cirkulære økonomi – både for samfundet og den enkelte virksomhed. Alligevel er det kun mellem 10 og 16 % af de danske SMV’er, der arbejder indgående med cirkulær økonomi. Men hvad kendetegner egentlig de SMV’er, der rent faktisk har formået at omstille sig til den cirkulære økonomi? Hvordan får vi flere SMV’er til at komme i gang med en cirkulær udvikling? Og hvordan kan regioner og kommuner være en katalysator for en cirkulær omstilling?

Det er nogle af de spørgsmål, som REG LAB stiller skarpt på i fokusanalysen Succesfuld cirkulær omstilling.

Analysens resultater kan læses i følgende publikationer:

Folder med de centrale pointer, konklusioner og anbefalinger

Folder om regioners og kommuners roller og muligheder

Delrapport 1: Succesfuld cirkulær omstilling i SMV’er. Analyse af CØ-modenhedsniveauer hos SMV’erne og hvilke krav de stiller til SMV’erne, såvel internt som til samarbejdsformer, værdikæder mv.

Delrapport 2: Succesfuld erhvervsfremme inden for cirkulær økonomi. Analyse af de danske erfaringer med at understøtte SMV’ers omstilling til CØ og anbefalinger til, hvordan man kan fremme flere SMV’ers omstilling

Delrapport 3: Succesfuld cirkulær omstilling i regioner og kommuner. Analyse af kommunale og regionale best practice projekter om CØ, herunder indkøbsmodeller, og anbefalinger til at styrke dette område

Casekatalog: Studier af 15 SMV’ers arbejde med cirkulær økonomi

Notat om cirkulære indkøbs- og partnerskabsmodeller for kommuner og regioner

 

For yderligere spørgsmål kontakt: Morten Solgaard Thomsen (morten@reglab.dk, tlf. 40244852)