Policyguide til klyngeudvikling

REG LAB har arbejdet aktivt med at opstille en model for organisering af og aktiviteter i en klyngeorienteret indsats på baggrund af dokumentérbare internationale erfaringer.

Guiden retter sig mod en bred kreds af klyngeinteresserede aktører i Danmark. Både aktører, som overvejer at anvende en klyngeorienteret tilgang som indsats, og aktører som allerede er i gang.

Læs rapporten om “Policyguide til klyngeudvikling” her.