Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik

top_aarskonference_stor_05 top_billede_lille_22

IRIS Group har for KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet en analyse af fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice. Analysen giver viden om og inspiration til, hvordan kommunerne kan føre en aktiv, effektfuld og sammenhængende erhvervspolitik. Analysen redegør for, hvad erhvervspolitik og erhvervsservice er, kortlægger de konkrete ydelser i den lokale erhvervsservice og kommer med eksempler på god praksis fra en række kommuner. Analysen stiller også skarpt på samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Væksthusene. Rapporten kan læses her.

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik” er en guide som indeholder en lang række idéer til – og eksempler på – hvordan kommuner og regionale væksthuse kan udvikle initiativer, der forbedrer rammerne for vækst i nye og mindre virksomheder. Guiden baserer sig på erfaringer fra en række succesregioner i ind- og udland. Se guiden her.

Der er udarbejdet tre baggrundsrapporter til analysen. Første baggrundsrapport omhandler “God praksis i danske og udenlandske regioner“. Rapporten kan læses her.

Anden baggrundsrapport “Fem cases om innovationssamarbejde og matchmaking mellem erhvervsliv og videninstitutioner” kan læses her.

Tredje baggrundsrapport “Benchmarking af kommunernes iværksætterpræstationer” kan læses her.