Kvalificeret arbejdskraft til hele landet

Med fokusanalysen om kvalificeret arbejdskraft har REG LAB fulgt op på tidligere analyser af vækstvirksomheder i industri og service, der udpegede virksomhedernes kompetenceforsyning som en kritisk succesfaktor.

Fokusanalysen er sponsoreret af Akademikerne, Akademikernes A-kasse, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Nordjylland.

Fokusanalysen dokumenterer blandt andet:

  • At der er udsigt til mangel på kvalificeret arbejdskraft i hele landet.
  • At en gruppe på ca. ¼ af virksomhederne fører an inden for kompetenceforsyning; de har bedre overblik over og større succes med deres kompetenceforsyning.
  • At der er et uudnyttet potentiale for produktivitet i øget udbredelse af god kompetenceforsyning og i tættere kobling af kompetenceforsyning og forretningsudvikling.

Hvis du vil vide mere om fokusanalysen, ønsker en nærmere orientering eller et foredrag, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon eller mail.

Du er velkommen til at læse folder med sammenfatning af analysen her. REG LABs medlemmer kan rekvirere trykte eksemplarer af folderen ved henvendelse til sekretariatet. Baggrundsrapporten kan ses og downloades af REG LABs medlemmer ved at logge ind som bruger på hjemmesiden.

Folderen er velegnet til uddeling ved erhvervskonferencer, seminarer mv.

Kontakt: Chefkonsulent Kresten Olesen, kresten@reglab.dk, telefon 2266 8427.