Dansk forskning i regional udvikling 2014 – et overblik

Med denne publikation forsøger REG LAB i samarbejde med “Forskernetværket Regional Transformation” at skabe et overblik over den danske forskning i regional udvikling. En forskning, der foregår på universiteter, institutter og videnscentre over hele landet.

Publikationen kan bruges, hvad enten du søger inspiration til at finde forskere til analyser og undersøgelser, eller hvis du mangler en oplægsholder eller en ekspert inden for regional udvikling.

Udvælgelsen af de forskellige regionalforskningsmiljøer i Danmark er foretaget i regi af “Forskernetværket Regional Transformation”, og de enkelte forskere er udpeget af forskningsmiljøerne selv.

Publikation er opbygget efter princippet om, at det skal være nemt at finde frem til forskeren. Derfor er den opbygget efter organisation/institut og helt ned til forskerniveau. Teksterne er forfattet af forskerne selv.

Dette katalog skal ikke opfattes som udtømmende. Det er tanken, at det skal være dynamisk,  og det bliver opdateret med jævne mellemrum.

Find publikationen “Dansk forskning i regional udvikling 2014  – et overblik” her.