ERHVERVSSERVICE OG REGIONAL UDVIKLING

Erhvervsservice er de tilbud ift. innovation, vækst og internationalisering, vi fra samfundets side giver nye og etablerede virksomheder.

Regional udvikling er de virkemidler, lokalområder og landsdele kan bruge for at styrke deres position i konkurrencen om at tiltrække og fastholde indbyggere, jobs, virksomheder og investeringer.

Både erhvervsservice og regionaludvikling er ’klassiske’ REG LAB temaer, som vi bl.a. har belyst med fokusanalyser om:

Analyserne har fx dokumenteret:

  • Hvilken rolle virksomhederne kan spille i bestræbelserne på at tackle udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft
  • Hvordan der på tværs af landet er forskel på befolkningens vækstmotivation og risikoprofil
  • Hvorfor en visionær og handlekraftig ledelse af byer kan være en vigtig vækstfaktor