Ny REG LAB-rapport: Stærke videnbroer over Øresund

REG LAB har i samarbejde med Lunds Universitet og RISE udarbejdet en rapport, der kortlægger økosystemet for viden-samarbejde i Øresundsregionen og kommer med anbefalinger til, hvordan der kan skabes mere effektive indgange for SMV’er til samarbejde med regionens videninstitutioner.

Rapporten markerer afslutningen på forprojektet Stærke Videnbroer over Øresund, som er støttet er Interreg ÔKS-programmet. REG LAB påtænker at fortsætte arbejdet med at realisere rapportens anbefalinger i samarbejde med interesserede aktører.

Læs rapporten her.

Kontakt Morten Solgaard Thomsen på morten@reglab.dk for spørgsmål eller yderligere information.